مغناطیس زدایی تجهیزات و ماشین آلات

مغناطیس زدایی و دمگنت کردن انواع تجهیزات و ماشین الات خاص از جمله گیوتین های برش ورق در ابعاد گوناگون و تیغه های آنها

بدلیل عبور جریان از کنار برخی تجهیزات مانند قیچی های برش ورق و یا سایر موارد نامشخص ، تجهیزات مغناطیسی شده و باعث ایراد در عملکرد تجهیز میگردند

مغناطیس زدایی با دستگاه دمگنتایزر یکی از این روشها است که این شرکت با دستگاه بومی شده خود این عمل را انجام میدهد